Telys DIANA m/blank holder hvit (20)
Varenr: 770710