+
Diagnostikk
  
+
Engangsartikler
  
+
Førstehjelp
  
+
Hjertestartere
  
+
Innredning
  
Lab
        Accuchek/Aviva/Accutrend
        CRP
        Dyrking
        Hematologirør
        HemoCue
        Kapillærrør/forlengere
        Lab øvrig
        Lansetter
        Mikroskopering
        Mononukleosetest/strep. A
        Reflotron
        Sentrifugerør/propp
        Sentrifuger
        Urintest
        Veneprøvesett
        Veneprøvetaking
  
+
Tannlege
  
+
Instrument
  
+
Kemteknisk